Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering

Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering blev etableret i 2006 på initiativ af medlemmerne i DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening.

Ordningen har til formål at sikre teknisk isoleringsarbejde udføres korrekt gennem oplysnings- og kontrolaktiviteter.

Dette betyder, at isoleringsfirmaer omfattet af ordningen forpligter sig til at udføre isoleringsarbejde, som følger gældende regler, normer, tekniske bestemmelser og projektbeskrivelser.

Hvorfor denne kontrolordning

Isoleringsbranchen vil med Oplysnings- & Kontrolordningen sikre overholdelse af gældende standarder og regler, så der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved virkningen og kvaliteten af det tekniske isoleringsarbejde.

DS 452, 3. udgave, som er grundlaget for udførelse af teknisk isolering, stiller krav om kvalitetskontrol, og at denne udføres af tredjepart.

Fordele for dig som kunde

Ved at benytte virksomheder tilknyttet Oplysnings- & Kontrolordningen for Teknisk Isolering er du sikker på, at din samarbejdspartner er underlagt stikprøvekontrol med jævne mellemrum udført af en uvildig. Alle medlemmer af DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening er tilknyttet ordningen.

Ved gentagne stikprøver, der ikke overholder reglerne, DS 452, vil firmaet blive ekskluderet af både brancheforening og kontrolordning. Du har sikkerhed for ansvarlighed og høj kvalitet, når du har benyttet medlemmer af DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening.

Organisation

Oplysnings- og kontrolordningen ledes af et råd, som består af repræsentanter fra følgende brancheforeninger:

  • FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører (formand)
  • MBR - Mineraluldsindustriens Brancheråd
  • Fjernvarmeforeningen
  • Dansk Byggeri
  • Arbejdsgiverne
  • Tekniq
  • DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening

OKTI's vedtægter

Her finder du vedtægter for OKTI af 22. marts 2006.

Sekretariat

Yderligere information fås ved henvendelse til kontrolordningens sekretariat:

chefkonsulent Bjørn Bagge
E-mail: bjba@di.dk
Tlf.: 3377 3932
Mobil: 3016 6536

Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering
DI
1787 København V
Tlf.: +45 3377 3377

www.oktekniskisolering.dk