Bestilling af kontrol

Der er altid mulighed for at bestille en gennemgang af et konkret projekt.

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet for Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering, chefkonsulent Bjørn Bagge bjba@di.dk, telefon 3377 3932, mobil 30166536.

eller

direkte til kontrolfirmaet  EKJ - Rådgivende Ingeniører A/S, Thomas Thorsen, tlf. 3395 7218, mail tth@ekj.dk.

           

Efter kontrolbesøget vil du vil modtage en kontrolrapport, som beskriver det udførte isoleringsarbejde i forhold til DS 452.