Formål og fordele

Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering

Oplysnings- og kontrolordningen for Teknisk Isolering blev etableret i 2006 på initiativ af medlemmerne i DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening.

Ordningen har til formål, at sikre teknisk isoleringsarbejde udføres korrekt gennem oplysnings- og kontrolaktiviteter.

Dette betyder at isoleringsfirmaer omfattet af ordningen, forpligter sig til at udføre isoleringsarbejde, som følger gældende regler, normer, tekniske bestemmelser og projektbeskrivelser.

Hvorfor denne kontrolordning

Isoleringsbranchen vil med Oplysnings- & Kontrolordningen sikre overholdelse af gældende lovgivning, så der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved virkningen og kvaliteten af det tekniske isoleringsarbejde.

Fordele for dig som kunde

Ved at benytte virksomheder tilknyttet Oplysnings- & Kontrolordningen for Teknisk Isolering er du sikker på at din partner er underlagt stikprøvekontrol med jævne mellemrum udført af et uvildigt institut. Alle medlemmer af DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening er tilknyttet ordningen.

Ved gentagne stikprøver der ikke overholder lovgivningen, DS 452, vil firmaet blive ekskluderet af både brancheforening og kontrolordning. Du har sikkerhed for ansvarlighed og høj kvalitet, når du har benyttet medlemmer af DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening.