Hvornår og hvordan meldes

1) Når et isoleringsjob starter indsendes ”startoplysninger” til sekretariatet elektronisk - brug anmeldelsesskemaet (kræver log-in til dibnet.dk).

Startoplysninger

På skemaet oplyses forventet starttidspunkt. Det kan anbefales at indsende oplysningerne så tæt på starttidspunktet som muligt.

Eventuelle afvigelser

Eventuelle forventede eller aftalte afvigelser fra norm og/eller projektbeskrivelse noteres i startoplysningerne.

Hvis normens krav ikke opfyldes, skal man huske skriftlig afvigerrapportering til kunden og gemme kopi. Brug Branchens afvigerapporter som kan findes på www.dibnet.dk. Dette er meget vigtigt, da man efterfølgende kan komme til at hæfte for eventuelle fejl og mangler ved udførelsen af den tekniske isolering som falder uden for den gældende norm.

Der kan være mange årsager til, at du ikke har opfyldt normen, f.eks.:

- Ingen plads på grund af, at kunden har monteret installationer forkert.
- Ingeniørfirma har krævet udførelse som ikke er i overensstemmelse med normens krav til isoleringstykkelse
- Kunden ønsker ikke at have alt isoleret efter norm, eksempelvis i opholdsrum med synlige rørinstallationer

Hvis der ikke findes normer for det pågældende arbejde, er det selve projektbeskrivelsen som skal følges.

Det er vigtigt, at kende de gældende normer. Læs mere herom på www.dibnet.dk, OKTI tilbyder kurser, hvor normer og regler for teknisk isolering gennemgås.

Kontrollanten vil også bemærke, hvis dit arbejde er dårligt håndværk.

Det anbefales at udarbejde skriftlige afvigerapporter, når normer afviges.

Brug eventuelt DIB's afvigeblanketter (www.dibnet.dk).

Kontrol

Kontrollen kan gennemføres under udførelse, eller efter et job er afsluttet.

Eksempelvis hvis der er skjulte installationer. Det er også muligt, at kontrolfirmaet vælger at komme på kontrol to gange på et job.

Efter kontrollen er udført

Når kontrollen er udført, får du tilsendt et skema som oplyser om dit arbejde er ok og med bemærkninger (der gives karakter).

Kontrolskemaet tilsendes også til din kunde, men først 3 uger senere, så du har mulighed for, at forklare dig og at evt. fejlobservationer kan rettes.

Når du har indsendt oplysninger om et projekt, udvælges dit job måske til kontrol. (Hvis ikke hører du intet).

Kontrollen kan gennemføres under udførelse, eller efter et job er afsluttet.

Eksempelvis hvis der er skjulte installationer. Det er også muligt, at kontrolfirmaet vælger at komme på kontrol to gange på et job.

Når kontrollen er udført, får du tilsendt et skema som oplyser om dit arbejde er ok og med bemærkninger (der gives karakter).