Kontrol af projekter

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S udfører kontrollen for OKTI.  Der gennemfører cirka 2 kontroller om året pr. medlemsvirksomhed. Planlægningen gennemføres, så alle medlemmer kontrolleres minimum en gang om året. Det er kontrolfirmaets ansvar at udvælge projekter, så alle isoleringsspecialer kontrolleres, at kontrollerne er geografisk spredt over hele landet, og kvaliteten i kontrolarbejdet sker på et højt fagligt niveau.

Oplysnings- og Kontrolrådet modtager løbende rapportering fra kontrolfirmaet, og forholder sig til resultaterne.

Observeres tendens til, at fejltyper registreres ofte, vil der blive udarbejdet er erfa-blad om, hvordan problemet løses.

En gang om året udarbejdes en rapport over Oplysnings- og Kontrolordningen.