Kontrol og anke

Rådet for Oplysnings- og kontrolordningen er repræsentanter fra:

FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører
MBR - Mineraluldsindustriens Brancheråd
Fjernvarmeforeningen
• Dansk Byggeri
Arbejdsgiverne
Tekniq
DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
 

Faglig ledelse

Et råd med repræsentanter for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Mineraluldsindustriens Brancheråd, Fjernvarmeforeningen, Dansk Byggeri, Arbejdsgiverne, Tekniq og Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening har den faglige ledelse af Oplysnings- og Kontrolordningen.

Formand for Rådet Henrik Garver, FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører

En gang om året udarbejdes en rapport over Oplysnings- og Kontrolordningen.

Mulighed for at klage

Hvis tingene går i hårdknude og man ikke kan acceptere kontrollantens dom, er der mulighed for at klage til Oplysnings- og Kontrolrådet for Teknisk Isolering.

Oplysnings- og Kontrolrådet kan i særlige tilfælde inddrage udtalelser fra normudvalg, leverandører og andre eksperter i afgørelse af tvivlsspørgsmål.

Skulle det ske, at der ikke opnås enighed mellem isoleringsfirmaet og Oplysnings- og Kontrolrådet, skriver begge parter sin forklaring til den pågældende kunde.

Kontrolresultatet er alene en stikprøve og ikke en fuldstændig kontrol af arbejdet. Resultatet er ingen garanti for, at dit arbejde er ok og kan derfor ikke bruges i tvister mellem dig og din kunde eller andre.

Eksklusion

Eventuelle tvister afgøres i henhold til de konkrete aftalevilkår mellem kunde og isoleringsfirma.

Hvis et udført arbejdet ikke er ok og dette gentager sig, vil Oplysnings- og Kontrolrådet kontakte isoleringsfirmaet og bede om en forklaring på de registrerede forhold.

Samtidig vil firmaet blive pålagt at ændre sine arbejdsrutiner.

Hvis man gentagende gange får for mange anmærkninger fra kontrollanten og det ikke har hjulpet, at Oplysnings- og Kontrolrådet har været i dialog med det pågældende isoleringsfirma, kan Oplysnings- og Kontrolrådet indstille isoleringsfirmaet til eksklusion.

Det sker via DIB's bestyrelse og generalforsamling, og har til følge at man også ekskluderes af DIB.