Virksomhedens kvalitetsarbejde

Projektspecifik kvalitetsledelse og KS dokumentation
I forbindelse med mange projekter kræves dokumentation for, at virksomheden har leveret den ønskede kvalitet, og ofte skal virksomheden også i forbindelse med tilbudsgivningen dokumentere, at man kan levere en ydelse, som i planlægning og udførelse efterlever standardiserede rutiner, eksempelvis Erhvervs og Byggestyrelsens cirkulære af 12. november 1986.

Ved at følge anbefalingerne i de vejledninger som du finder på DIB's hjemmeside er du sikker på, at overholde kravene i de fleste udbudte projekter. Man skal dog være opmærksom på, at der kan være individuelle krav fra projekt til projekt.

Afvigelser under projektforløbet
Det anbefales på det kraftigste, at man som leverandør sikrer sig løbende under projektet om udførelsen af den tekniske isolering følger gældende krav og normer.